Tiende er på NorthSide 6.-8. juni 2024, og derfor er Tiende og Den Fede Drue lukket i uge 23.
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Restaurant Tiende ApS ("Tiende", "vi" eller "os") behandler personoplysninger om dig, når du besøger i vores restaurant og bar, Den Fede Drue, eller når du besøger vores hjemmeside. Vores behandling sker i overensstemmelse med principperne og kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Formålet med denne privatlivspolitik er at fortælle dig nærmere om, hvordan vi konkret behandler dine personoplysninger, og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen.

 

Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet nedenfor, kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

 

Restaurant Tiende ApS

CVR-nr.: 27696279

Dagmar Petersens Gade 62, 10.

8000 Aarhus C

Tlf.: 8610 3000

E-mail: [email protected]  

 

1.  Formålet, Typer af personoplysninger samt retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler følgende personoplysninger som nærmere beskrevet nedenfor.

 

Formål

Typer af personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringsperiode

Håndtering af booking eller lokaleleje

·  Navn

·  Kontaktoplysninger

·  Tidspunkt for besøg

·  Evt. kommentarer angivet i booking- eller lejeaftale

Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af dit besøg hos os.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 

Vores legitime interesse i at sikre en tilfredsstillende kundeoplevelse.

GDPR art. 6 (1) (f)

 

For almindelige bookinger sletter vi dine oplysninger efter dit besøg.

 

For aftaler om lokaleleje sletter vi dine oplysninger senest 2 år efter afholdelse af dit arrangement.

 

Håndtering af gavekort

·  Navn (evt. firmanavn)

·  Kontaktoplysninger

·  Gavekortnummer

·  Gavekortværdi

Behandlingen er nødvendig af hensyn til håndtering af dit gavekort.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 

Vores legitime interesse i at sikre en tilfredsstillende kundeoplevelse.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

 

Vi sletter personoplysningerne indløsning af gavekortet eller senest ved udløbet af gyldighedsperioden.

Administration af konkurrencer

·  Navn

·  Kontaktoplysninger

·   Konkurrenceoplysninger

·  Præmieoplysninger

 

Behandlingen er nødvendig af hensyn til håndtering af din deltagelse i konkurrencen.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 

Vinderens kontaktoplysninger opbevares i 3 år, regnet

fra præmiens modtagelse.

 

Bogføringspligtige oplysninger i relation til vinderens præmieudlodning opbevares dog i

5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor præmien udloddes.

 

Administration af Klub198 medlemskab

· Navn

·  Evt. firmanavn og CVR-nr.

·  Adresse

·  Kontaktoplysninger

·  Nøgle og locker-nummer

·  Abonnementsoplysninger, herunder

o   Deltagelse i arrangementer

o   Købshistorik

o   Betalinger og betalingsform

o   Lagerbeholdning

 

Behandlingen er nødvendig af hensyn til håndtering af dit medlemskab.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra b)

 

Behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring sker på baggrund af dit samtykke.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

 

Vores legitime interesse i at sikre et tilfredsstillende medlemskab.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

 

Vi sletter personoplysningerne løbende og senest 12 måneder afmelding af medlemskab.

 

Vi sletter dokumentationen for samtykke til markedsføringscookies i mindst 2 år efter, at samtykket blev trukket tilbage.

Forbedring af hjemmeside samt markedsføring (re-targeting)

·  Ip-adresse

·  Mail

·  Tidspunkt for besøg eller eksponering

Vores legitime interesse i at bruge nødvendige cookies er GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af ikke-nødvendige cookies er dit samtykke.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra a).

 

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Den maksimale opbevaringsperiode for cookies og andre lignende sporingsoplysninger afhænger af formålet med den enkelte cookie eller sporingsoplysning.

 

Opbevaringsperioderne for de enkelte cookies og lignende sporingsoplysninger fremgår af cookiepolitikken.

Anden kommunikation med dig, eksempelvis via vores mail [email protected]

·  Navn

·  Kontaktoplysninger

·  Tidspunkt for kommunikation

·  Indhold i vores korrespondance

Vores legitime interesse i at sikre en tilfredsstillende kundeoplevelse samt fyldestgørende kommunikation med dig.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

 

Vi sletter personoplysningerne, når vi vurderer, at de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af formålet.

TV-overvågning med henblik på

 

at skabe sikkerhed og tryghed for vores ansatte og gæster;

 

at forebygge og opklare kriminalitet og andre utryghedsskabende hændelser;

 

at beskytte aktiver og værdier og tilvejebringe forsikringsmæssig

dokumentation, herunder dokumentation i forbindelse med tyveri, ulykke og

tilskadekomst;

 

at forebygge og opklare uautoriseret indtrængen på vores ejendom.

·  Billedmateriale fra TV-overvågning

·  Tidspunkt

Vores legitime interesse i at sikre formålene.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

 

Hvis billedmaterialet fra TV-overvågningen viser strafbare forhold eller indeholder

følsomme oplysninger, er retsgrundlaget for vores behandling databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, henholdsvis GDPR art. 9, stk. 2, litra f (forfølgning

af retskrav).

Vi sletter personoplysningerne senest 30 dage efter, at de er optaget, medmindre de

skal bruges som dokumentation i forbindelse med konkrete sager.

Jobansøgninger

·  Ansøgningsmateriale

Vores legitime interesse i at behandle ansøgning.

(GDPR art. 6, stk. 1, litra f)

 

Hvis ansøgningsmaterialet indeholder

følsomme oplysninger, er retsgrundlaget for vores behandling dit samtykke.

(GDPR art. 9, stk. 2, litra a).

 

Vi sletter personoplysningerne, når vi vurderer, at de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af formålet, dog senest 6 måneder efter afslutning af et rekrutteringsforløb.

 

2.  Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med personer, virksomheder og myndigheder, der har brug for det med henblik på at opfylde behandlingsformålene anført ovenfor, eller til dem, som vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at udlevere dine data til.

 

I visse tilfælde overlades personoplysninger til databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os. Disse databehandlere kan, bl.a. være leverandører af backup- og cloud-løsninger samt leverandører af øvrige IT-systemer, der anvendes af os.

 

3.  Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I det omfang personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne med implementering af eventuelle supplerende sikkerhedsforanstaltninger, eller ved at sikre, at modtagerne som minimum er underlagt særlige certificeringsmekanismer, eller at disse udgør "sikre" tredjelande godkendt af EU-Kommissionen.

 

Du kan anmode om en kopi af overførselsgrundlaget ved at kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

4.  Rettigheder

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, berigtigelse samt sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse vores behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt udøve din ret til på visse betingelser at få udleveret og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).

 

Har du givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte os via. En tilbagekaldelse vil dog ikke berøre behandling af personoplysninger, som har fundet sted forud for tilbagekaldelsen.

 

Ønsker du at anvende dine rettigheder, kan du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

 

5.  Klagemuligheder

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger via nedenstående kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

[email protected]

6.  Ændringer af privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer af privatlivspolitikken. Visse ændringer kommunikeres direkte til dig pr. e-mail, og det kan forekomme, at du bliver anmodet om at acceptere væsentlige ændringer.

 

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 31-07-2023